ฟิวส์ PTC ที่ตั้งค่าใหม่ได้

ฟิวส์ความร้อนตั้งค่าใหม่ได้, วงจรฟิวส์ตั้งค่าใหม่ได้, pptc ฟิวส์ตั้งค่าใหม่ได้.