เทเลคอมแอร์

ห้องคอมพิวเตอร์แอร์, แผงแอร์อุตสาหกรรม, dc แรงดันไฟฟ้าแอร์.