แอร์ตู้ไฟฟ้า

ตู้ไฟฟ้าระบายความร้อน, แอร์นอกตัวเครื่อง, ตู้ควบคุมแอร์.