แอร์ตู้กลางแจ้ง

แผงควบคุมแอร์, outside electrical cabinet, ตู้แอร์ยูนิต.